วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจันทเขลม ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพทักษะในการปฏบัติงาน โดยมี      นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นวิทยากรการอบรม ทั้งนี้เทศบาลร่วมกับ อสม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ภายในเขตพื้นที่ตำบลจันทเขลม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page