วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายวัชร์สิทธิโชค ศรีวิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม พร้อมด้วย นายมนูญ เงินถม รองนายฯ นายสันติภาพ ม่านตา ปลัดเทศบาล นายสุรชัย จันหอม ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสี หมู่ที่2 ต.จันทเขลม เพื่อตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน