กองคลัง

 

       
   

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
 
 (ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
  (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชญา  ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

 

 
     
นางสาวสุกัญญา สนาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
นางสาวปาริชาต วัตมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  นางสาวกฤษณา คล้ายคลึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร ใจธรรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
 
   
    นางสาวจันทนีย์ หิรัญ
คนงานทั่วไป
   

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page