ตำบลจันทเขลม แต่เดิมเป็นหมู่บ้านจันทเขลม ขึ้นอยู่กับตำบลตะเคียนทอง อำเภอมะขาม และแยกจากตำบลตะเคียนทองมาขึ้นอยู่กับตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ซึ่งต่อมาได้แยกออกจากตำบลคลองพลู เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจันทเขลม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลจันทเขลม

 

รูปผลไม้   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลจันทเขลมและจังหวัดจันทบุรี ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันทเขลมมีอาชีพ และรายได้หลักจากการทำเกษตรกรรม ประเภท สวนผลไม้ ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง

รูปน้ำตกและลำธาร  หมายถึง   ในเขตเทศบาลตำบลจันทเขลมมีน้ำตกจันตาแป๊ะและน้ำตกตารองเป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำ  จันทบุรี

รูปต้นไม้   หมายถึง  ตำบลจันทเขลมมีทรัพยากรป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์

รูปช้าง  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าและสัตว์อื่นๆ และช้างยังสื่อถึงความเป็นสิริมงคล เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

รูปดวงจันทร์  หมายถึง  มาจากคำว่า "จัน" ในชื่อตำบลจันทเขลม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความสวยงาม เยือกเย็น ละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบ รื่นรมย์และร่มเย็นเป็นสุขของตำบลจันทเขลม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page