ตำบลจันทเขลม แต่เดิมเป็นหมู่บ้านจันทเขลม ขึ้นอยู่กับตำบลตะเคียนทอง อำเภอมะขาม และแยกจากตำบลตะเคียนทองมาขึ้นอยู่กับตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ซึ่งต่อมาได้แยกออกจากตำบลคลองพลู เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจันทเขลม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลจันทเขลม

 

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม

ขอบด้านบนระบุชื่อ เทศบาลตำบลจันทเขลม

ขอบด้านล่างระบุชื่อ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

รูปบ้าน หมายถึง การพัฒนาของเทศบาลตำบลจันทเขลม ให้ประชาชน กินดี อยู่ดี มีรายได้ มีสุขภาพดี มีความสุขโดยทั่วหน้า

รูปต้นไม้ หมายถึง การอนุรักษ์บำรุงรักษาป่าไม้และสภาพแวดล้อม

รูปพระจันทร์ หมายถึง การดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันทเขลม จะเจริญรุ่งเรือง เปรียบดังพระจันทร์คืนเดือนเพ็ญแล้วจะส่องสว่างให้กับความมืดมิดในท้องฟ้าและแผ่นดิน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page