สถานที่ท่องเที่ยว

- น้ำตกจันตาแป๊ะ 

เป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 8ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
อยู่บนเทือกเขาสอยดาวใต้ มีสภาพเป็นธรรมชาติ สงบร่มรื่น มีน้ำตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีป่าไม้ขึ้นหนาทึบ มีสภาพแวดล้อมที่สอยดาว มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าให้ศึกษา

 

-น้ำตกคลองตารอง

เป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
อยู่บนเทือกเขาสอยดาวใต้ มีสภาพเป็นธรรมชาติ สงบร่มรื่น มีน้ำตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีป่าไม้ขึ้นหนาทึบ มีสภาพแวดล้อมที่สอยดาว มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าให้ศึกษา


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page