กองการศึกษา

 

       
    นางสาวทัศณียา เรืองขจิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   
 -ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา แก้วสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราวรรณ สุขใส
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุช สมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวรัชนีกร สว่างพิทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริญญา ถ้วนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร สุขใส
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตติพร ถุงทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายสุนีย์ บุษบง
ภารโรง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page