กองช่าง

 

 
      นายสุรชัย จันหอม
ผู้อำนายการกองช่าง 
     
 
    นางสาวลัดดาวัลย์ บุญยิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวสุภัทรา นันทศุภกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
  นายวีรศักดิ์ คงคาใส
ผู้ช่วยช่างโยธา 
  นายนพดล ธรรมเสถียร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นายอนุชิต บุตรดาวงศ์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ 
 
         
นายกรุง โฉมนิล
พนง. ขับเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่

นายจำลอง หอมหวาน
คนงานประจำรถขยะ

 นายตุ๋ย สุขสงวน
คนงานทั่วไป
 นายบัวเลียง วงษ์เดือน
พนง. ขับเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่
 
 นายบุญธรรม พรมนา
พนง. ขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
 นายเมธา แสนเสนาน
คนงานทั่วไป 
 นายอรรถพล นาคจันทร์
คนงานทั่วไป 


           

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page